reklama Místo pro Vaši reklamu
 

Etický kodex

Než jsme začali, podívali jsme se, z čeho bychom si mohli brát příklad a čeho se vyvarovat. Bavili jsme se s uživateli, důkladně testovali a zkoumali trh. Viděli jsme spoustu nekalých praktik, např. i známé a renomované firmy neváhají drobným písmem ve smlouvách zmiňovat jakoby mimochodem všelijaké skryté poplatky, pro uživatele extrémně nevýhodné rozhodčí doložky nebo automatické prodlužování smluv bez vědomí uživatele.

Pozitivní nás inspirovalo, to negativní jsme odmítli. Výsledkem je naše desatero, kterým se chceme a budeme řídit. Posuďte sami:

Etický kodex – „Easy24 Desatero“

  1. Srozumitelnost v naší nabídce, produktech i ceníku
  2. Dlouhodobá výhodnost s jednoduchou smlouvou
  3. Dostupnost pro každého bez rozhodčích doložek a nečitelných poznámek pod čarou
  4. Přehledný prodej, kdy zákazníkovi vždy dáme čas si nabídku nejprve nastudovat
  5. Jasné formulace, u nabídky komunikujeme zřetelně její vlastnosti tak, aby si každý zákazník sám uměl vybrat dle svých preferencí
  6. Držíme slovo a proto jen tak neměníme, co jsme slíbili, nebudeme často měnit obchodní podmínky ani ceník
  7. Jsme proaktivní, když něco musíme změnit, tak vždy dopředu na změnu upozorníme a nabídneme řešení
  8. Vítáme zpětnou vazbu od zákazníků, využíváme ji pro naše neustálé zlepšování
  9. Žádné uvazování s automaticky prodlužovanými nepřehlednými smlouvami
  10. Maximálně využíváme informačních systémů pro co největší zákaznické pohodlí
reklama
Místo pro Vaši reklamu